Ofte stillede spørgsmål

VI HAR MERE

END 40 ÅRS ERFARING!

Hvornår må jeg begynde at tage kørekortet?

Undervisningen må påbegyndes 3 måneder før, du fylder 17 år. Du kan tidligst aflægge teoriprøven 1 måned før, du fylder 17 år. Den praktiske prøve må tidligst aflægges, den dag du fylder 17 år.

 

Hvor lang tid tager det at få kørekortet?

Det er individuelt, men et normalt kursus tager ca. 2 måneder. 

 

Hvordan kan jeg starte på et kørekort?

Du tilmelder dig blot det ønskede hold, og hvis du er i tvivl om noget, så er du naturligvis også velkommen til at kontakte os.

 

Hvad betyder klasseundervisning?

Det betyder, at du får levende undervisning af en kørelærer, som underviser ved en tavle. Du kan under hele undervisningen frit stille spørgsmål og få svar. Det, synes vi, er den bedste måde at formidle teorien på.

 

Kan jeg vælge at tage undervisning på PC?

Nej, da vi helt bevidst har udeladt denne form for undervisning. Ifølge lovgivningen skal undervisningen være både pædagogisk og holdningsbearbejdende. Vi mener, at PC-undervisning er upædagogisk og medfører, at man ikke får lært teorien på den korrekte måde. Derfor kører vi kun med klasseundervisning hos Alice og Knuds Køreskole.

 

Kan jeg vælge at tage alt teorien på en gang og gemme kørelektionerne til senere?

Nej, da teoriundervisning og den praktiske undervisning følges ad. Man lærer noget i teori og skal efterfølgende afprøve det i praksis. Du får udleveret en lektionsplan til første teorilektion, den fortæller, hvilken undervisning der skal gennemgås fra gang til gang.

 

Hvad er en manøvrebane?

En manøvrebane er det sted, du starter med din praktiske undervisning. Altså en lukket øvelsesplads. Der er normalt 3 elever ad gangen på en manøvrebane. Det varer normalt 3-4 timer. En manøvrebane bliver også kaldt en kravlegård. Du skal lære at kravle, før du kan gå.

 

Behøver jeg at tage på en manøvrebane?

Ja, da en manøvrebane er obligatorisk. Man må ikke starte sin køreundervisning på almindelig vej, før man har været på en manøvrebane.

 

Hvordan får jeg tildelt en kørelærer?

Hvis man ikke har et specielt ønske om at få tildelt en bestemt kørelærer, vil køreskolen tildele den kørelærer, som passer bedst med de tider, man gerne vil køre. Det er altid valgfrit, hvilken kørelærer, man vælger.

 

Hvordan foregår teoriprøven?

Du får vist 25 billeder, og til hvert billede er der fra 2 - 4 svarmuligheder. For at bestå teoriprøven må du højst have fejl i 5 billeder.

 

Er der ventetid på en teoriprøve?

Der er normalt altid lidt ventetid på en teoriprøve. Den normale ventetid er ca. 2 uger.

 

Hvornår må jeg gå til teoriprøve?

Man kan tidligst aflægge teoriprøven 1 måned før, man fylder 18 år.

 

Hvad skal jeg medbringe til første teoritime?

Pasfoto, lægeattest (foto skal med til lægen), pas og førstehjælpkursus.

 

Hvad betyder det, at mine papirer er sendt videre til embedslægen?

Det betyder, at der har været en anmærkning i lægeerklæringen, og derfor skal embedslægen godkende papirerne. Det vil normalt tage lidt længere tid at få godkendt sine papirer. F.eks. kan embedslægen bestemme, at kørekortet kun kan udstedes for 2 år ad gangen.

 

Kan min praktiske prøve bestilles før min teoriprøve?

Nej den teoretiske prøve skal være bestået, før den praktiske prøve kan bestilles.

 

Hvor hurtigt får jeg resultatet på min teoriprøve?

Du får svar med det samme efter prøven.

 

Hvad gør jeg hvis jeg ikke består min teoriprøve?

Du tager kontakt til din kørelærer, som vil sørge for at bestille en ny teoriprøve til dig. Du skal betale for et nyt gebyr for at komme op til en ny teoriprøv. Derfor er det vigtigt, at man får øvet sig, før man går op til teoriprøven.

 

Øver i teoriprøver på køreskolen?

Ja, vi øver teoriprøver til de fleste undervisninger.

 

Hvornår kan jeg komme på glatbane (køreteknisk anlæg)?

Glatbanen bestilles på køreskolen efter en bestået teoriprøve. 

 

Hvornår kan jeg tidligst aflægge den praktiske prøve?

Du kan tidligst aflægge den praktiske prøve, den dag du fylder 18 år.

 

Hvem bestiller den praktiske prøve?

Din kørelærer bestiller den praktiske prøve, når du og din kørelærer i fællesskab vurderer, at du er klar til at gå til prøve.

 

Hvilken bil skal jeg køre i til den praktiske prøve?

Den praktiske prøve aflægges i skolebilen, dvs. den bil du har øvet i og kender.

 

Hvordan forløber den praktiske køreprøve?

Den praktiske prøve varer normalt 30- 45 minutter. Du bliver bedømt af en prøvesagkyndig (normalt politiassistent). Han indtager kørelærerens plads og vurderer, om du har lært de nødvendige færdigheder og kan køre bilen sikkert gennem trafikken.

Prøven starter med undersøgelse køretøjets udstyr. 

 

Hvor længe er mit kørekort gyldigt?

Kørekortet skal normalt fornys hvert 15 år. Har du taget dit kørekort før d. 19/01-2013, skal kørekortet fornys, når du fylder 70 år.

FANDT DU IKKE SVARET PÅ DIT SPØRGSMÅL?